PLAN DNIA

Plan dnia żłobek Piotrków:

6.30 – 8.30

Schodzenie się dzieci. Swobodne zabawy w kącikach zainteresowań, obserwacja dzieci, gry dydaktyczne, wykonywanie zadań indywidulanych, czynności porządkowo – gospodarcze, pomoc w przygotowaniu do zajęć, zabawy ruchowe i ćwiczenia poranne.

 

8.30 – 9.00

Przygotowanie do śniadanie – czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience.

 

9.00 – 10.00

Śniadanie. Kształtowanie nawyków higienicznych i kulturalnego.

 

10.00 – 12.00

Zajęcia edukacyjne w sali i na powietrzu kierowane lub niekierowane, prowadzone wg planów miesięcznych, grupy oraz wybranego programu nauczania. Zabawy dowolne w sali przy niewielkim udziale nauczyciela. Zabawy i zajęcia ruchowe, zabawy w języku obcym nowożytnym przygotowujące dzieci do posługiwania się tym językiem. Spędzania czasu na świeżym powietrzu, gry ruchowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe i ogrodnicze.

 

11.15 -11.30

Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczne i samoobsługowe.

 

11.30 – 12.30

Obiad. Nauka w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami. Kulturalne zachowanie przy stole, dbałość o zdrowie.

 

12.00 – 13.30

Odpoczynek poobiedni, leżakowanie. Słuchanie baje, muzyki relaksacyjnej, poważnej.

 

13.30 – 13.45

Przygotowanie do podwieczorku – czynności higieniczne i samoobsługowe.

 

13.45 – 14.30

Podwieczorek. Czynności higieniczne i samoobsługowe.

 

14.00 – 17.00

Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości, czytanie książek, gry i zabawy stolikowe, obserwacje dzieci, zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci. Zabawy w ogrodzie żłobkowym. Rozchodzenie się dzieci.

OFERUJEMY DZIECIOM

star@2x

Wysoko kwalifikowaną kadrę pedagogiczną.

chair@2x

Funkcjonalne
i estetyczne sale zajęć

book@2x

Literaturę dla
dzieci.

abacus@2x

Pomoce dydaktyczne do zajęć.

nature@2x

Bezpośredni
kontakt z przyrodą, sztuką.

ZAPISY

97-300 Piotrków Trybunalski, Ul. Wolborska 48

Projektowanie stron Piotrków: AdrianGrzybek.pl | Przedszkole i żłobek Muminki Piotrków Trybunalski